ProBIO Tech

ProBIO Tech™ Sikalan Super+

ProBIO Tech™ Sikalan Super+ vähentää hajuhaittoja eläintiloilla nopeuttamalla kompostoitumista, lisäämällä lietteen typpi- ja ravinnevarantoa ja haloittamalla sedimentoitunutta pohjasakkaa. Aine myös pesee ja puhdistaa käyttökohdetta.

ProBIO Tech™ Hajunpoistaja

ProBIO Tech™ Hajunpoistaja on tarkoitettu tallien, navetoiden, sikaloiden, kanaloiden ja ulkokäymälöiden hajuhaittojen poistamiseen. Tuote sisältää synergisesti toimivia hajottajamikrobeja, jotka tehostavat ja nopeuttavat normaalia biologista hajoamista.

ProBIO Tech™ Kasvutehostin

ProBIO Tech™ Kasvutehostin tuo tehoa nurmikon, kasvisten ja kasvien kylvämiseen, istuttamiseen ja ylläpitoon sekä puuvartisten kasvien ymppäykseen. Tuotteen käyttö varmistaa paremman sadon ja terveemmät kasvit kustannustehokkaasti.

ProBIO Tech™ Kompostitehostin

ProBIO Tech™ Kompostitehostin tehostaa orgaanisten jätemateriaalien normaalia biologista hajoamista ja maatumista (ruoka-, talous-, biojäte, oksat, lehdet, ulosteet jne.). Sisältää synergisesti toimivia hajottajamikrobeja.

ProBIO Tech™ Hoitoliuos

ProBIO Tech™ Hoitoliuos nopeuttaa vammojen parantumista, koska se poistaa vauriokohdassa olevat haitalliset mikrobit tai ainakin rajoittaa merkittävästi niiden toimintaa.

ProBIO Tech™ Green Drive

ProBio Tech™ Green Drive edistää nurmikon hyvinvointia ja kulutuskestäyyttä griineillä ja väylillä sekä nopeuttaa merkittävästi leikkuu- ja holkitusjätteiden kompostoitumista. Tuote vähentää pintajännitystä ja auttaa kasveja hyödyntämään tehokkaasti kasvualustaan ja kuitukerrokseen sitoutuneita ravinteita.