Muuntogeenisiä organismeja sisältävien elintarvikkeiden ja rehujen säätely

Muuntogeenisiä organismeja sisältävien elintarvikkeiden ja rehujen säätely

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset GM-elintarvikkeita ja -rehuja sekä niiden jäljitettävyyttä koskevista säädöksistä ovat astuneet voimaan keväällä 2004. Säädösten tarkoituksena on entistä paremmin taata kuluttajien valinnan vapaus ja luottamus GMO:eja koskevan säätelyjärjestelmän turvallisuuteen EU:ssa.

Elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymismenettelyä on muutettu siten, että tieteellisen arvioinnin hakemuksista tekee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Tuote, jota voidaan käyttää sekä elintarvikkeena että rehuna, saa samanaikaisesti molemmat hyväksynnät ja mikäli tuote on tarkoitettu myös viljeltäväksi, voidaan tämäkin hyväksyä samalla kertaa.

Kaikissa GM-elintarvikkeissa ja -rehuissa tulee olla merkintä geeniteknisestä muuntamisesta. Merkintä muuntamisesta tulee olla, vaikka tuote ei enää sisältäisikään GMO:sta peräisin olevaa perintöainesta tai proteiinia. Jäljitettävyyden takaamiseksi tiedon geeniteknisestä muuntamisesta tulee seurata tuotetta kaikissa markkinoille saattamisen vaiheissa.

Lähde: Geeniteknologian lautakunta

Luomutuotteissa, kuten luomuruuassa GMO ei ole sallittua!

, ,