Mitä on lähiruoka?

Mitä on lähiruoka?

Lähiruoka on nimensä mukaisesti lähellä tuotettua ja kulutettua ruokaa. Lähiruoka ja luomuruoka eivät ole sama asia, vaikka näin välillä virheellisesti ajatellaan.

Maa- ja metsätalousministeriön Lähiruoka -työryhmä on määritellyt lähiruoan olevan ”ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä”.

Lähiruokaan liittyy, että se vastaa oman alueensa kuluttajien toiveita ja tarpeita ja sen markkinat ovat alueelliset. Lähiruuan tuottamisessa käytetään oman alueen raaka-aineita ja tuotantokapasiteettia. Lähiruoan tuotannossa käytetään kestäviä menetelmiä kaikissa vaiheissa, ja se täyttää myös kaikki elintarvikkeiden lakisääteiset vaatimukset. Lähiruoan positiivisia ympäristövaikutuksia on, että sen kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Kuluttajan on helpompi jäljittää ruoan alkuperä ja saada takeet sen turvallisuudesta kuin tavallisen kaupan hyllyiltä löytyvän ruoan kohdalla.

Niin luomu- kuin perinteinen ruoka voivat olla lähiruokaa.