Mitä luomuruoka on?

Mitä luomuruoka on?

Luomulla tarkoitetaan valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia. Luomu tarkoittaa luonnonmukaista. Yleensä sana liitetään luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin.

Luomuelintarvikkeiden koko tuotantoketjun tulee perustua luonnonmukaisiin ja ympäristömyönteisiin valintoihin ja tekoihin. Tuotantotapa ulottuu pellolta aina valmiisiin elintarvikkeisiin asti. Luomuna tuotetaan monia maataloustuotteita kuten viljaa, kasviksia, marjoja, lihaa, maitoa ja kananmunia. Näistä raaka-aineista jalostetaan elintarvikkeita, esimerkiksi leipää, juustoa, makkaroita, lastenruokia ja makeisia.

EU:n luomuasetuksen mukaan luomuna saa myydä vain tuotteita, joiden maatalousperäisistä raaka-aineesta vähintään 95 prosenttia on luonnonmukaisesti tuotettu.

 

Luomutuotannossa on huomioitava

  • luonnon tulee säilyä puhtaana ja luonnonmukaisena
  • vältettävä keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita
  • kotieläimille on järjestettävä mahdollisuus lajinomaiseen käyttäytymiseen
  • energian säästäminen ja uusiutuvan energian suosiminen

 

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on kasvattaa valtakunnallista luomualaa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, joten tavoitteena on luomun ja luomuruuan lisääminen.

,