Mikä on oikea luomutuote?

Mikä on oikea luomutuote?

Voidaan sanoa, että luomutuote on luomuviljelijän toteuttaman luomumaatalouden tuote. Luomuun siirtyvä viljelijä joutuu luopumaan keinotekoisten aineiden käytöstä ja hoitamaan peltoa luomumenetelmällä vähintään kahden kasvukauden ajan. Vasta kolmannen vuoden sato voidaan tarkastusten jälkeen myydä luomuna.

Oikeassa luomuviljelyssä ei käytetä kemikaaleja ja keinotekoisia lannoitteita. Lannoitteena toimivat perinteiset kompostoitu karjan lanta ja kanankakka. Rikkaruohoja torjutaan esimerkiksi mekaanisesti, myöhäisellä kylvöllä ja perinteisesti kitkemällä.

Luonnonmukaisessa viljelyssä voidaan käyttää monivuotista viljelykiertoa, jossa eri kasvilajit vuorottelevat. Syväjuuristen kasvien viljelyllä parannetaan maan viljavuutta ja estetään eroosiota. Viljelykasvien vuorottelulla ehkäistään kasvintuhoojien säilymistä ja lisääntymistä kasvustossa.

 

Luomuviljelyssä on tarkat säännöt

Suomessa luomumaatalous ja luomuviljely, valmistus, kuljetus ja myynti ovat viranomaisten valvonnan alaisia.  Myös EU-lainsäädännössä on määritelty luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset tarkasti.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja suunnittelee valvontaa sekä valvoo luomuelintarvikkeiden ja -rehujen valmistajien toimintaa.  Luomutilat puolestaan kuuluvat ELY-keskusten alaisuuteen. Suomeen tuotavia luomutuotteita valvoo Tullilaitos.

Suomessa on käytössä luomumerkki, joka voidaan myöntää viljellyille ja jalostetuille elintarvikkeille sekä myös luonnosta kerätyille tuotteille.

Luomutuotteiden ja niiden valmistuksessa käytettyjen lisäaineiden tulee olla myös pääsääntöisesti luonnonmukaisesti viljeltyjä.

 

Luomutuotanto, luomuviljely, luomuruoka – ekologista ja eettistä maataloustuotantoa

Monissa luomuviljelyä, raaka-aineita ja luomuelintarvikkeita koskevissa tutkimuksissa on korostettu, että luomuruuassa on huomattavasti enemmän hyödyllisiä antioksidantteja ja mineraaleja sekä vähemmän haitallisia torjunta-ainejäämiä ja raskasmetalleja kuin tavallisessa ruoassa.

Niissä tutkimuksissa, joissa luomun edut ja hyödyt kyseenalaistetaan, on todennäköisesti tutkittu joitakin muita tuotteita kuin oikeita luomutuotteita.