Luomuviljely tapahtuu luonnon ehdoilla

Luomuviljely tapahtuu luonnon ehdoilla

Luomuviljelyn päämääränä on kunnioittaa ja edistää luonnonvarojen suojelua ja luonnon monimuotoisuutta.

Luonnonmukaisessa viljelyssä perustana on monivuotinen viljelykierto, jossa eri kasvilajit vuorottelevat. Syväjuuristen kasvien viljelyllä parannetaan maan viljavuutta ja estetään eroosiota. Viljelykasvien vuorottelulla ehkäistään kasvintuhoojien säilymistä ja lisääntymistä kasvustossa.

Luomuviljely eli luonnonmukainen viljely on omavaraista ja tasapainoista maanviljelyä, joka mahdollisimman pitkälle perustuu paikallisiin luonnonvaroihin ja jossa viljelytoimet sopeutetaan vallitseviin luonnonoloihin.

,