Kita_1000_web
kita1000_lepaa

KiTa 1000 menetelmä

Kiertotaloutta parhaimmillaan

ProBIO Tech™ KiTa 1000 teknologian avulla biojätteestä jalostetaan uutta kasvualustaa asiakkaan luona, olipa asiakkaana yksittäiset ihmiset, yritykset tai elinkeinon harjoittajat, eli siellä missä jätemateriaali on. Laite murskaa, hienontaa sekä sekoittaa biojätteen ja samalla siihen annostellaan tarvittava määrä ProBIO Tech™ -mikrobiseosta. Tarvittaessa massaan voidaan lisätä ohjatun järjestelmän avulla biohiiltä, turvetta ja tai uusiutuvaa sammalta sekä muita erilaisia biojakeita, kuten leikkuujäteitä, oksia, risuja, multaa, soraa. ProBIO Tech™ -mikrobiseos nopeuttaa merkittävästi biomassan kompostoitumista, vähentää kasteluveden pintajännitystä ja auttaa kasveja hyödyntämään tehokkaasti käsiteltyyn kasvualustaan sitoutuneita ravinteita ja lannoitteita.

Kaikki ProBIO Tech mikrobiseokset ovat 100%:n luomutuotteita, joilla on tutkitusti positiivinen vaikutus kasvien kasvuun sekä eläinten hyvinvointiin.

KiTa 1000 kuljetusvalmiina. Kompaktin rakenteensa ansiosta järjestelmä voidaan kuljettaa helposti työkohteeseen.

KiTa 1000 menetelmä – Kiertotaloutta parhaimmillaan

KiTa 1000 on ainutlaatuinen menetelmä, jonka avulla erilaiset biojätteet voidaan palauttaa uudelleen luonnon kiertokulkuun. Järjestelmän läpi kulkiessaan biojäte ensin murskataan tehokkaan kaksiakselisen murskainyksikön avulla. Tämän jälkeen jätemassa siirtyy leikkaavaan ja sekoittavaan siirtoruuviin, jossa siihen annostellaan kasvua edistävää ja hyviä mikrobeja sisältävää ProBIO Tech™ -mikrobiseosta.

Tarvittaessa biomassaan voidaan lisätä ohjatun järjestelmän avulla biohiiltä, puhdasta turvetta, uusiutuvaa sammalta tai muita biojakeita. Käsitelty biomassa siirtyy siirtoruuvin avulla suoraan peräkärryyn, kauhakuormaajaan tai vaikkapa suursäkkiin tai aumaan odottamaan lopullista sijoituspaikkaa.

Lopputuloksena syntyy ProBIO Tech™ Superkasvualusta, joka on aumauksen jälkeen erittäin ravinteikas ja kasvitaudeista vapaa kasvualusta.

Ekologinen ja ekonominen ratkaisu

  • Biojätteen käsittely tapahtuu asiakkaan luona
  • Biojäte on uudelleen hyödynnettävissä kasvualustana
  • Golf- ja jalkapallokenttien holkitus- ja leikkuujäte voidaan hyödyntää maanparannuksessa
  • Kauppapuutarhojen ja kasvihuoneiden kasvualustat voidaan muokata uudellen käytettäväksi
  • Eläinten kuivikkeet ja lannat voidaan hyödyntää kasvualustaksi
Kasvuvoimaa

Varmista parempi sato sekä elinvoimaisempi ja terveempi kasvusto ProBIO Tech™ Kasviravinteen säännöllisellä käytöllä.

Tutustu tuotteeseen
Raikas ilma

Voit vähentää ulkokäymälän, navetan, tallin tai sikalan hajuhaittoja merkittävästi ProBIO Tech™ Hajunpoistajaa käyttämällä.

Tutustu tuotteeseen