Tag Archives: luomu

GMO 2 ja luomu

Muuntogeeniset (GM) elintarvikkeet sisältävät geeniteknisesti muunneltuja organismeja tai niiden tuotannossa on käytetty geeniteknistä muuntelua. Geenimuokkauksella pyritään aikaansaamaan esimerkiksi kasvitauteja ja – tuholaisia paremmin kestäviä viljelykasveja. Tällaiset elintarvikkeet joutuvat markkinoille päästäkseen läpäisemään muita tiukemman tutkimus-, tarkastus- ja lupamenettelyn. Lisäksi niiden pakkauksissa on oltava merkintä geenitekniikan käytöstä. Valinnanvapauden turvaamiseksi näissä tuotteissa on oltava selvät merkinnät siitä, että […]

Luomumaatalous tuottaa luomutuotteita

Luomumaataloudella tarkoitamme mahdollisimman luonnonmukaista maataloutta. Luomumaatalouteen kuuluvat luomuviljely (ravinto- ja kuitukasvit) ja luomueläintuotanto (eläinperäiset tuotteet). Luomumaatalouden tuotteita kutsutaan luomutuotteiksi. Luomumaataloudessa käytetään lannoitteena kanan, lehmän ja hevosen ulostetta. Toimintaa valvoo suomessa usea viranomainen.   Luomutila kasvattaa puhtaampia luomueläimiä Eläintaloudessa kiinnitetään erityistä huomiota eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin sekä luonnollisten lajinmukaisten rehujen käyttöön. Antibiootteja voidaan käyttää eläinten […]

Luomueläintuotanto tuottaa luomulihaa

Luomueläintuotannolla tarkoitetaan tuotantoeläinten hyödyntämistä mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla. Luomueläintuotannon tuotteita ovat esimerkiksi luomusianliha, luomunaudanliha, luomubroileri ja luomukananmunat, sekä lisäksi esimerkiksi luomuvilla ja -untuvat. Luomueläintuotannon määräyksiä Suomessa löytyy Eviran sivuilta.

Luomueläimet ja luomurehu

Luonnonmukaisen tuotannossa huomioidaan erityisesti eläinten hyvinvointia ja eläinlajikohtaisia käyttäytymistarpeita. Hoitokäytäntöjen, kuten esimerkiksi eläinten ulkoilun lisäksi merkittävä osa tuotantotapaa on myös eläinten luonnonmukaiseen rehuun perustuva ruokinta.

Luomuviljely tapahtuu luonnon ehdoilla

Luomuviljelyn päämääränä on kunnioittaa ja edistää luonnonvarojen suojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Luonnonmukaisessa viljelyssä perustana on monivuotinen viljelykierto, jossa eri kasvilajit vuorottelevat. Syväjuuristen kasvien viljelyllä parannetaan maan viljavuutta ja estetään eroosiota. Viljelykasvien vuorottelulla ehkäistään kasvintuhoojien säilymistä ja lisääntymistä kasvustossa. Luomuviljely eli luonnonmukainen viljely on omavaraista ja tasapainoista maanviljelyä, joka mahdollisimman pitkälle perustuu paikallisiin luonnonvaroihin ja jossa […]

Luomuelintarvike on tuotettu luonnonmukaisesti

Luomuelintarvikkeita ovat kaikki ne elintarvikkeiksi tarkoitetut maataloustuotteet, jotka on jalostettu luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista ja luonnonmukaisina markkinoitavat tuotteet. Luomuelintarvikkeiden jalostuksen avulla tuotetaan tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luomuelintarvikkeen maataloudesta peräisin olevista raaka-aineista vähintään 95 % on oltava luomua. Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa tulisi välttää lisäaineita. Esimerkiksi keinotekoisten väriaineiden ja makeutusaineiden […]

Mitä luomuruoka on?

Luomulla tarkoitetaan valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia. Luomu tarkoittaa luonnonmukaista. Yleensä sana liitetään luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin. Luomuelintarvikkeiden koko tuotantoketjun tulee perustua luonnonmukaisiin ja ympäristömyönteisiin valintoihin ja tekoihin. Tuotantotapa ulottuu pellolta aina valmiisiin elintarvikkeisiin asti. Luomuna tuotetaan monia maataloustuotteita kuten viljaa, kasviksia, marjoja, lihaa, maitoa ja kananmunia. Näistä raaka-aineista […]

Mitä luomu on?

Luomu on luomutuotannossa tuotettuja tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luomun tuottamisessa käytettävä tuotantotapa ulottuu viljelymenetelmistä ja kotieläintenhoidosta valmiisiin elintarvikkeisiin. Luomuviljelyssä painopiste on maaperän hoitamisessa ja ravinteiden kierrätyksessä. Luomuviljelyssä ei käytetä väkilannoitteita, joten ravinteet palautetaan peltoon esimerkiksi käyttämällä karjanlantaa tai viljelemällä typpeä sitovia palkokasveja. Luomuviljelyssä keinotekoisten […]

Lisää tutkittua tietoa luomusta?

Löysimme mielenkiintoisen artikkelin, jossa Professori Pirjo Siiskonen kertoo luomutuotteiden kulutuksesta Suomessa ja toteaa, että olemme huomattavasti jäljessä johtavien eurooppalaisten luomumaiden tasosta.   LUOMUTUTKIMUSTA ON VAHVISTETTAVA 2000-luvun lopulla suomalaisen luomututkimuksen rahoitus romahti alkuvuosikymmenten tasosta ja oli vuonna 2008 enää noin 250 000 euroa. Suomen luomututkimus ja luomutuotteiden kulutus ovat huomattavasti jäljessä johtavien eurooppalaisten luomumaiden, kuten Tanska, Itävalta […]

Onko luomuruoka terveellisempää kuin tavallinen ruoka?

Luomuruuan ympärillä keskustelu käy kiivaana. Kannattajat puhuvat ympäristön, terveellisyyden, ravintoarvojen, vitamiinien ja hivenaineiden puolesta. Vastustajat puolestaan vetoavat tutkimuksiin, joissa merkittäviä eroja ei ole löytynyt. Yhtä mieltä voidaan varmasti olla siitä, että luomuviljelijälle luomutuotannon ekologiset arvot ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Ja jotta luomun erinomaisuus voitaisiin tieteellisesti todeta, tarvitaan paljon lisää puolueetonta tutkimusta. Liian usein luomun vastustajat […]

  • 1
  • 2