Tag Archives: geenimuuntely

Muuntogeenisiä organismeja sisältävien elintarvikkeiden ja rehujen säätely

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset GM-elintarvikkeita ja -rehuja sekä niiden jäljitettävyyttä koskevista säädöksistä ovat astuneet voimaan keväällä 2004. Säädösten tarkoituksena on entistä paremmin taata kuluttajien valinnan vapaus ja luottamus GMO:eja koskevan säätelyjärjestelmän turvallisuuteen EU:ssa. Elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymismenettelyä on muutettu siten, että tieteellisen arvioinnin hakemuksista tekee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Tuote, jota voidaan käyttää sekä elintarvikkeena että […]