Asiakaspalaute: Vainion puutarha

Asiakaspalaute: Vainion puutarha

”ProBIO Tech Kasviravinnetta on käytetty kasvihuoneessamme kurkun kasvatuksessa yli kaksi vuotta. Tuote on lisätty kasteluveteen ja sen vaikutus kasvualustoihin on ollut suuri. Lannoitteiden ja kasteluveden määrää on voitu vähentää 10-12 %. Viljavuuspalvelu Oy:n tekemissä analyyseissä on todettu, että kasvualustan ravinnepitoisuudet ovat selvästi alkuperäistä paremmat, vaikka niiden käyttöikä on pidentynyt, jopa viiteen kasvukertaan, eikä kasvitauteja, kuten Pythium sp. ole esiintynyt.  Edellä mainitut ovat merkinneet meille jopa yli 20.000 euron säästöjä vuositasolla. Käytännössä on havaittu, että myöskään rikkakasveja ei ole esiintynyt kuten aikaisemmin”.

– Puutarhuri Jarmo Heinonen, Vainion Puutarha Paattinen

,